Thumb 88517671d1d75ecb7693f87518899ce10ca5e149
597d3319661183431ea683620bf437aa088acb0b

Anja Schelling

Ik collecteer omdat:

Ik jaren lang met mijn vader naar het ziekenhuis ben geweest voor zijn darmziekten en weet hoeveel impact het heeft op je leven.

Tikkie
21

donaties

€ 99

ingezameld