Thumb 5a58c5a3ec1c84c5d9e08414befc220b579f4ac5
De0f057576207585fdc2aec6312f41de777897ad

Ellen Wolf

Ik collecteer omdat:

Onze zoon op 9 jarige leeftijd de diagnose ziekte van Crohn kreeg. Doordat je met deze ziekte te maken krijgt hoor je hoe ontzettend veel mensen ziek zijn of worden door diverse aandoeningen aan het spijsverteringskanaal. Onderzoek is heel belangrijk omdat er op deze manier steeds meer ontdekt wordt en daardoor kunnen veel mensen geholpen worden.
Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld