Thumb 58b6aeef6d3d4096df566afa57f17d9a4dce8635
Qr
De0f057576207585fdc2aec6312f41de777897ad

Fredy van der Donk-Zinauer

Ik collecteer omdat:

Zoals de meesten van jullie weten heb ik Coeliakie oftewel glutenintolerantie. Een ziekte waar goed mee te leven is.

Daarbij komt dat Dirk Colitis Ulcerosa heeft en helaas ook 2 zeldzame chronische aandoeningen namelijk Auto immuun Hepatitis en PSC.

Alle beetjes helpen om onderzoek naar deze aandoeningen mogelijk te maken. Namens Dirk en mijzelf bedankt voor je donatie.

Tikkie
4

donaties

€ 80

ingezameld