Thumb b13afbbe378f5a1a65a4bf898465f1ee51fc5abd
597d3319661183431ea683620bf437aa088acb0b

Ingrid Heuver

Ik collecteer omdat:

Ik collecteer omdat mijn dochter en zoon allebei een darmziekte hebben Crohn
En heel veel andere mensen ,van alle leeftijden
En er is nog veel onderzoek nodig

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld