Thumb 57925ab8a39da2823b0f7eb40e1c08171a9c5be8
De0f057576207585fdc2aec6312f41de777897ad

Lorena Pape

Ik collecteer omdat:

Er nog steeds meer onderzoek nodig is voor een betere kans op genezing. Ik hoop ook dat er meer bekendheid van de ziekte van Crohn zal komen, dit is om verschillende redenen belangrijk. Het is een pijnlijke, ongeneeslijke ziekte, ook al zien veel patiënten er aan de buitenkant gezond uit. Toen ik 12 jaar geleden voor het eerst werd gediagnosticeerd, was ik 17. Het internet was niet zoals het nu is en ik had geen idee wat er aan de hand was. Toen de diagnose eenmaal was gesteld, wist ik niet hoe ik steun moest vinden en probeerde ik tegelijkertijd door het studentenleven te navigeren, ik voelde me geïsoleerd en eenzaam. Ik wil niet dat iemand zich voelt zoals ik,... mensen met chronische ziekten willen geen medelijden; we willen gewoon gehoord worden. En steun kan hierbij gebruikt worden, hopelijk met meer onderzoek een betere kans op genezing!
Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld