Thumb d12ab6eee4660f07fc18010517c3844f9189189e
080f7767be7831f0da95c7f1b8bc92d42b7d7c2e

Madhvi Bahadoer

Ik collecteer omdat:

Vele weten het niet eens, maar ik heb de ziekte van Crohn. Ondanks deze onzichtbare ziekte probeer ik elke dag vrolijk te genieten met mijn lieve familie en man, heb ik een leuke job en probeer ik zoveel mogelijk van de wereld te zien. Dit gaat niet altijd even makkelijk en zonder medicijnen.... Steun daarom samen met mij de MLDstichting!!

29

donaties

€ 227

ingezameld