Thumb b3a30dbaa03ecf45e3cac4e6cd13b414992f81b1
597d3319661183431ea683620bf437aa088acb0b

Mendy Boezelman-Dogger

Ik collecteer omdat:

Helaas kampt onze lieve geweldige dochter met een hele nare darm aandoening waarvoor zij behandeld wordt... Echter als deze behandeling niet meer aanslaat, kunnen ze haar met medicatie niet meer helpen, maar dan komen de heftige operaties om de hoek kijken... Dit komt dus eng dichtbij!

Dit voelt natuurlijk ontzettend naar....
En waar komt dit door... Puur omdat er geen geld is voor onderzoeken. Kort door de bocht, geen geld, geen onderzoeken, geen behandelingen 😔

Daarom zet ik mij in voor de Maag Lever Darm Stichting!

Tikkie
38

donaties

€ 302

ingezameld