Thumb 457cc3a6e30095431f38bd5706861c3b4acec100
597d3319661183431ea683620bf437aa088acb0b

Peggy Sem Mik Bo

Ik collecteer omdat:

Mijn BFF een levertransplantie nodig heeft door de ziekte AIH.
Deze ziekte is volgens mij erg onbekend in NL. Helaas kost onderzoek veel geld! Daarom deze collectebus!

Tikkie
1

donatie

€ 15

ingezameld