Thumb c0e46cc38307e0585693a0153079a41cadbdafff
De0f057576207585fdc2aec6312f41de777897ad

Peggy Sem Mik Bo

Ik collecteer omdat:

Mijn BFF een levertransplantie nodig heeft door de ziekte AIH.
Deze ziekte is volgens mij erg onbekend in NL. Helaas kost onderzoek veel geld! Daarom deze collectebus!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld