Thumb 7954466e0d32ac865711f2f33d5eb4d057457d85
De0f057576207585fdc2aec6312f41de777897ad

Vereniging ziekte van Hirschsprung

Ik collecteer omdat:

wij als vereniging ziekte van Hirschsprung graag mee doen met de collecte om geld in te zamelen voor onderzoek.

Tikkie
11

donaties

€ 59

ingezameld