Thumb 75dd3e327d07aafe57308dfc179e65873909fcca
080f7767be7831f0da95c7f1b8bc92d42b7d7c2e

Maag Lever Darm Stichting

Ik collecteer omdat:

2 Miljoen Nederlanders een buikziekte hebben. Van ‘ongemakkelijk’, tot ongeneeslijk ziek. Wat geef jij om 2 miljoen Nederlanders met een buikziekte?
Doneer hieronder direct of maak zelf een eigen collectebus aan.
Van 12 t/m 17 juni gaan we langs de deuren om te collecteren. Hier kun je nog tot 1 oktober doneren.

11

donaties

€ 79

ingezameld