Thumb 1607c3365e75d1042ea0ebe1e660829c2fd05449
080f7767be7831f0da95c7f1b8bc92d42b7d7c2e

Maag Lever Darm Stichting

Ik collecteer omdat:

... de Maag Lever Darm Stichting de drijvende kracht is in het realiseren van een gezonde buik voor iedereen. En dat is hard nodig, want Nederland telt ruim 2 miljoen buikpatiënten. Door onderzoek mogelijk te maken en voorlichting te geven redden we levens.

Tikkie
88

donaties

€ 659

ingezameld