Thumb 880d53e5503b2a31b624f6ecf2e37973d673f144
080f7767be7831f0da95c7f1b8bc92d42b7d7c2e

Ilona Blom

Ik collecteer omdat:

onze dochter een protein losing enteropathy heeft. (Een eiwit lekkende darm) Daarmee gepaard gaat een hele extreem lage weerstand. Om haar maag darm stelsel te omzeilen krijgt zij TPV voeding. (Voeding over de bloedbaan) Sinds 2 weken zijn wij thuis en doen wij de zorg grootendeels zelf na een ziekenhuisopname van 12 weken. Oorzaak onbekend en daarmee het verloop ook. Er is helaas meer niet van bekend dat wel. Wij ondersteunen graag de Maag Darm Lever Stichting om meer onderzoek mogelijk te maken naar vele onderzoeken op maag lever darm gebied!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld