Thumb 6f90317a8058127a23fd715e87f37e974372159f
Qr
De0f057576207585fdc2aec6312f41de777897ad

Kirsten van Faassen-Jørgensen

Ik collecteer omdat:

Mijn dochter vorige maand gediagnostiseerd is met CU en ik me graag wil inzetten voor de mlds om zo meer onderzoek te kunnen doen naar goede behandeling.

Tikkie
2

donaties

€ 15

ingezameld