Thumb 4dbd9cc3b2e23b5c0d5e10d41243e94210dec10d
De0f057576207585fdc2aec6312f41de777897ad

Lynn Hiddleston

Ik collecteer omdat:

.. ik hoop dat Roef en andere kindjes ooit TPV-vrij kunnen leven.
Een 'gewoon' leven waarin logeren bij vriendjes en vriendinnetjes mogelijk is, een leven waarin hij ook van de traktaties op school mag mee eten, een leven waarin hij niet elke avond aan het infuus hoeft .. gewoon een onbezonnen leven wat je elke 4 jarige gunt!
Daarvoor zijn onderzoeken en doorbraken nodig! Ontwikkelingen in onderzoek naar het laten aangroeien van (een functionerende) dunne darm!

Tikkie
65

donaties

€ 515

ingezameld