Thumb 758c8d812e3c36d6b3e61ef07fbef9f32dec657d
080f7767be7831f0da95c7f1b8bc92d42b7d7c2e

Sylviana Fernhout

Ik collecteer omdat:

Ik ben zelf Crohn patient en op dit moment herstellende van een darmoperatie die helaas met complicaties is geindigd in een buikvliesonsteking. Met een open buikwond. Een tijdelijke ileostoma. Prednison en stelara injecties hoop ik snel weer de oude te zijn.
Doneer eens een x aan MDL! En help mij en vele andere...

Liefs

24

donaties

€ 350

ingezameld